NSS-817RM Scalestop

SEK 4.500,00

Scalestop Utbytesmedia NSS-817RM

Scalestop Tank Serien - Template Assisted Crystallisation 

Scalestop vattenbehandling är ett genombrott i avancerad vattenbehandling för hårt vatten. Med både enastående höjd och bredd i flöde och behandling av hårdhet (upp til 72dH°) i kontinuerligt flöde utan avbrott.  Vi räknar med att Scalestop kommer sätta ny standard för behandling av hårt vatten i Sverige. Enkelheten är slående och resultaten står för sig själv. Det har aldrig varit enklare!

30 liter per minut i kontinuerligt flöde mer än 43 m3 per dygn,  0  driftsstop, ingen regenerering inget produktions stopp på 3 år !

Detta Ingår:

  • FRI FRAKT
  • 6 mån full återköpsgaranti
  • Helautomatisk funktion
  • 2 års media garanti


Vid byte av media i tanksystem NSS-817 - NSS-1252 stäng av vattnet alternativt använd bypass ventil CK-V3006.

Huvudet på ditt system kan därefter skruvas av. Lyft av huvudet med tillhörande stigrör, gör rent om nödvändigt. Töm glasfibertanken på innehåll, skölj rent. Var noga med gängor på tanken inlopp samt gängor på huvudet. Fyll därefter tanken med utbytesmedia, använd alltid rätt storlek till rätt modell annars stämmer inte resultatet. Kontrollera att alla filter är rena. Monter sedan huvud med stigrör. . Gänorna kan med fördel smörjas med vit silikon. Luta tanken vid montering så att stigrörer kommer längst ner i botten. Därefter kan huvudet skruvas på. Obs överspänn inte. tätning sker via o-ring. Montera sedan tanken mot vattenanslutning, Fyll sedan tanken sakta med utloppet avstängd tills tanken är fylld med vatten. Öppna därefter utloppet. minst 3års fortsatt behandling är i drift

Scalestop media kan efter användning slängas som brännbart material 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Modell
Max flöde
Livslängd
NSS-817
30 liter/minut
Media bör bytas var 3-5 år
NSS-744
40 liter/minut
Media bör bytas var 3-5 år
NSS-844
46 litre/minut
Media bör bytas var 3-5 år
NSS-948
60 litres/minute
Media bör bytas var 3-5 år
NSS-1054
80 litre/minut
Media bör bytas var 3-5 år
NSS-1252
115 litres/minute
Media bör bytas var 3-5 år
NSS-1465
190 litre/minut
Media bör bytas var 3-5 år
NSS-1665
290 litre/minut
Media bör bytas var 3-5 år
                       
                                       


Driftskrav

pH
6,5-8-5
Hårdet på vatten
Max 72dH° 1282 ppm CaCO3)
Vattentryck
1,03 - 6,9 Bar
Vatten Temperatur
5° till 43°C
Klor
< 2 ppm
Järn
max 0,3 ppm
Mangan
max 0,05 ppm
Koppar *
max 1,3 ppm
Kisel
max 20 ppm**

olja & sulfa måste avlägsnad före Scalestop installationen.

Polyphosfat måste avlägsnad före Scalestop installationen

*OBS!

Höga nivåer av koppar kommer att förstöra Scalestop mediet. Om Scalestop installeras med nya kopparrör kommer dom läcka. Vänta minst 4 veckor innan systemet sätts igång. Vid installation av tank system använd bypass enhet CK-V3006 för att förbi koppla systemet. Vid patronsystem ta ut patronen och gällande Big Green ta ut Scalstop patronen (den inre)

**Scalestop minskar inte beläggningar från kiseldioxid. Kisel kan fungera som ett bindemedel som gör att vattenfläckar och beläggningar är svåra att ta bort. Begränsningen på 20 ppm är endast för estetiska ändamål.