NSS-1665RM utbytesmedia Scalestop

SEK 40.000,00

Scalestop Utbytesmedia NSS-1665RM

Scalestop Tank Serien - Template Assisted Crystallisation 

Scalestop vattenbehandling är ett genombrott i avancerad vattenbehandling för hårt vatten. Med både enastående höjd och bredd i flöde och behandling av hårdhet (upp til 72dH°) i kontinuerligt flöde utan avbrott.  Vi räknar med att Scalestop kommer sätta ny standard för behandling av hårt vatten i Sverige. Enkelheten är slående och resultaten står för sig själv. Det har aldrig varit enklare!

290 liter per minut i kontinuerligt flöde mer än 417 m3 per dygn,  0  driftsstop, ingen regenerering inget produktions stopp på 3 år !

Detta Ingår:

  • FRI FRAKT
  • 6 mån full återköpsgaranti
  • 2 års media garanti


Vid byte av media i tanksystem NSS-1465 - NSS-1665 stäng av vattenanslutning till tanken

Systemet använder ett uppåtgående flöde i behandlingsprocessen. Skruva av toppen, förbered för att öppna botten där filtermediet kommer rinna ut, använd finmaskig sil för att fånga upp Scalestop mediet. Skölj rent tanken ovanifrån med slang, gör rent samtliga filter. Montera underdelen först. Fyll sedan på med Scalestop medie från toppen. Montera toppen. anslut till ingpende och utgående vatten men utloppet stängd för utgåendevatten. Fyll sedan tanken med vatten. När tanken är fylld, öppna för utgående vatten. Ni har nu minst 3 års fortsatt effektivt skydd  i drift.

Scalestop media kan efter användning slängas som brännbart material 


Driftskrav

pH
6,5-8-5
Hårdet på vatten
Max 72dH° 1282 ppm CaCO3)
Vattentryck
1,03 - 6,9 Bar
Vatten Temperatur
5° till 43°C
Klor
< 2 ppm
Järn
max 0,3 ppm
Mangan
max 0,05 ppm
Koppar *
max 1,3 ppm
Kisel
max 20 ppm**

olja & sulfa måste avlägsnad före Scalestop installationen.

Polyphosfat måste avlägsnad före Scalestop installationen

*OBS!

Höga nivåer av koppar kommer att förstöra Scalestop mediet. Om Scalestop installeras med nya kopparrör kommer dom läcka. Vänta minst 4 veckor innan systemet sätts igång. Vid installation av tank system använd bypass enhet CK-V3006 för att förbi koppla systemet. Vid patronsystem ta ut patronen och gällande Big Green ta ut Scalstop patronen (den inre)

**Scalestop minskar inte beläggningar från kiseldioxid. Kisel kan fungera som ett bindemedel som gör att vattenfläckar och beläggningar är svåra att ta bort. Begränsningen på 20 ppm är endast för estetiska ändamål.