Teknik Scalestop


Hur ScaleStop fungerar?

I kallt vatten är kalciumjoner (Ca2 +), magnesiumjoner (Mg + 2) och bikarbonatjoner (HCO3) omgivna av "skikt" av elektrokemiskt - attraherande vattenmolekyler, vilket effektivt "isolerar" den naturliga tendensen hos de motsatt laddade joner att reagera och bilda kristaller. Reagenszoner finns etsade på ytan av Next ScaleStop mediat och fungerar som katalysatorer och möjliggör kalcium, magnesium och bikarbonat joner att reagera under kontrollerade former och bilda kristaller. Inget salt eller andra kemikalier - enbart en naturlig process.

Det är denna process som kallas Template Assisted Crystallisation (TAC) vilket resulterar i skapandet av mikroskopiska kristaller, som snabbt bildas i det behandlade vattnet. Kalken är nu olöslig och kan inte reagera i era  vattensystem, i tvätt och dusch, varmvattenberedare, kaffe och diskmaskin. Kristallerna transporteras nedströms i s.k. kolloidalt suspension (fast form) genom hela vattensystemet och lämnar systemet utan att kalkuppbyggnad sker, ert hem är skyddat.

Testad och beprövad

Next ScaleStop har noggrant testats och godkänts av några av världens ledande tillverkare av utrustning, distributörer och slutanvändare.

Testad och godkänd

För varmvattenberedare och pannor från AO Smith, Noritz, Rinnai, Lorenzetti och Takagi.

Testad och godskänd
för livsmedelsutrustning med Groen kombiugnar, Manitowoc ismaskiner och Concordia kaffemaskiner för vilka Scalestop är ett standardskydd.  
                                             
Testad och godkänd  
av restauranggrupper inklusive ett global godkännande av McDonalds.

Detta är med en mycket imponerande referenslista ScaleStop kan visa upp med sin teknik. TAC har gång på gång visat några av de mest krävande och framgångsrika företag i världen att Scalestop är kalkskyddet att lita på.

Men framför allt, tekniken har Noll (0) miljöpåverkan !
Foto på Kalcium och Magnesium som kristalliseras på reagenszoner etsat på Scalestop mediet (katalysatorn)

Foto på Kristall, taget med ett svepelektronmikroskop.