Kaffemaskiner och varuautomater

Slipp kalkrengöring av din kaffemaskin

Ett smartare sätt att slippa kostnadskrävande kalkuppbyggnad i kaffemaskiner! Slipp kalk och att lägga resurser på kalkrengöring.

Vi inser alla de begränsningar av konventionella användningsstället (POU) system Fosfater, katjonbyte och liknande har en effekt i varierande grad. Vissa är bra - andra inte så bra. Teknikerna lämnar mycket åt sidan, dessa system har normalt en relativt kort effektiv livslängd (vanligtvis 6 månader eller mindre) och många skapar korrosion och frätskador på ventiler och solenoider. Dessa två faktorer innebär inte bara onödigt kostnadskrävande underhåll, oftast landar bördan av underhåll på axlarna av outbildad personal vilket leder till ständig irritation och dåligt fungerande kaffemaskiner.


Beprövat skyddssystem för kaffemaskiner

ScaleStop från Next Filtration är den beprövade alternativa skyddssystemet för kaffemaskiner, ismaskiner, ångsystem, kombiugnar och all annan catering utrustning. Scalestop finns i både Point Of Entry (POE) och POU-system med ett komplett utbud av 24/7/365 kontinuerlig flöde, från 1 liter/minut till 1.800 liter/minut. Inget salt, inga kemikalier, ingen elektricitet,inget backspolning, ingen regeneration eller vilotid.

                                                

 • POU-system finns som NSS-110/120 / 120B konventionella patronsystem med filterhus från 4 upp till 16 liter/minut i flödeshastighet. Dessa enheter har en minsta livslängd på 1 år mellan patronbyte.                            
 • POE-system har en längre effektiv livslängd  på 3 år med en start på 38 liter/minut och ger ett långvarig effektivt förebyggande skydd för hela rörsystemet  - inklusive värmepannor och varmvattenberedare, vilket eliminerar behovet av flera POU filter.                                       
 • ScaleStop är ett etablerat system i kaffebranschen och är standardskydd inom Concordia.                       
  ScaleStop är kontrollerat av en oberoende tredje part enligt den tyska DVGW - W512 testprotokoll och uppnått 99,6% i verkningsgrad        
                                                         

Bättre än så här blir det inte, ett effektivt skydd mot kalk

+ Högre flödeskapacitet och två gånger längre livscykel

Next ScaleStop patronsystem utklassar konkurrenterna. Ta inte bara vårt ord för det – kontrollera specifikationen från din nuvarande leverantörs system.

      •  Vattnets hårdhet Maxgräns <300 ppm                                               
 •  Livscykel: max 6 månader                                                      
 •  Max Kapacitet <20.000 liter       
 •  Vattnets hårdhet maxgräns:> 1285 ppm                                              
 •  Livscykel: minst 12 månader                                                     
 •  Kapacitet såsom anges i flöde, hela livscykeln!