Hotel

ScaleStop för hotell

Next ScaleStop TAC - Template Assisted Crystallisation, är en beprövad och självständigt utvärderade förebyggande teknik mot kalkavlagringar. I tester med den tyska DVGW-W512 protokoll - den mest respekterade och auktoritativ testet i världen, har det upprepade gånger nått en verkningsgrad på över 95% och har uppnått detta i en rad olika vattenhårdheter upp till TDS 1200 mg / l med CaCo3 av 500 ppm vilket motsvarar 50°dH, allt över 10°dH är hårt vatten. Samtliga tester är utförda vid både 60°C och 80°C.

I dessa utvärderingar har TAC visat sig vara dubbelt så effektiv som electro / magnetiska / offeranod enheter, och lika med de allra bästa jonbyte systemen (salt) dvs. avhärdare.

Vår TAC teknik skrivs numera in i byggspecifikationerna för Marriott hotell, Hilton (Embassy Suites) Crowne Plaza / Holiday Inn / Holiday Inn Express och DeVere. Ytterligare samarbetspartner är med pann- och utrustningstillverkare som OEM för eget varumärke. Dessa inkluderar panntillverkare AO Smith, och Noritz, Concordia Kaffemaskiner, Groen kombiugnar och många fler.

Vi har alltså en etablerad och beprövad teknik som inte bara är effektiv, men visar en snabb ROI när de ersätter salt avhärdare - vanligtvis ett år eller mindre. Vår teknik har en verkningsgrad som är lika med eller bättre än salt avhärdare, men inga begränsningar av användningsområden. Vi använder inget salt eller kemikalier och vi slösar inte de enorma mängder vatten i backspolning som saltsystem gör - på så sätt minskad OPEX, och eliminerar skadlig saltvatten utsläpp i avloppet - det betyder noll miljöpåverkan. Sammanfattningsvis sedan:

  • Hög effektivitet 
  • Snabb ROI 
  • Mycket låg  investeringsgrad 
  • Reducerad OPEX 
  • Minimalt underhåll 
  • Används för dricksvatten 
  • Noll vatten avfall 
  • Noll miljöpåverkan