Industrie/Immobilien

Ett smart skydd mot kalk i systemet, utan begränsningar

Salt som mjukgörare har många begränsningar i kommersiella och industriella applikationer som man är väl införstådda med. Next ScaleStop kan ge det skydd som behövs utan de begränsningar som är förknippade med salt som agent i traditionella avhärdare.

Next ScaleStop kan användas för att skydda pannor och en mängd annan utrustning som saltsystem är olämpliga för. Next ScaleStop är en väldokumenterad teknik med fantastiska resultat.

Oberoende testad

ScaleStop är testad av oberoende parter under den tyska DVGW - W512 protokollet med en verkningsgrad på hela 96.6% - lika med eller bättre än avhärdare.

I industriella processer, är omhändertagande av saltvatten från regenerering och backspolning av avhärdare ett allt större problem. Reningsverken ser en ökning av TDS (lösta ämnen) i avloppsvatten och många företag ser en ökande kostnad för omhändertagande av detta vatten. Lägg till kostnaden för salt och de tusentals kubikmeter som används i backspolning. Det blir lätt att identifiera de besparingar som kan uppnås genom att använda Next ScaleStop för att skydda din anläggning.
Avkastningen på investeringen är vanligen mindre än ett år och driftskostnaden är noll, år efter år, efter installationen uppvisas en betydande minskning av underhållskostnaderna.

Vi gör inte några anspråk på att ha en magisk kula, men vi har ett bevisat alternativ till jonbytare/avhärdare och med det, ett mycket bredare utbud av möjligheter till skydd.

Normalt är kapitalkostnaden för ScaleStop inte mer än ett traditionellt baserat jonbytar/avhärdar system, men driftskostnaderna är mycket lägre. . I kommersiella och industriella system, byts mediet normalt efter 3 eller 5 år (beroende på systemstorlek) och kräver inget regelbundet underhåll, påfyllning, regeneration eller backspolning. Kostnaden för ett medieutbyte är väsentligt mindre än kostnaden för användning av salt.


Ta del av vår fullserviceprogram där vi tar fullt ansvar i 7 år, kontakta våra säljare för mer information.