Haushälter

Den Smarta effektiva alternativet till jonbytare, avhärdare

Människor inom sektorn för matservice uppskattar inte problemen som kommer med hårt vatten. Tills nyligen var det enda fungerande alternativet att använda saltbaserade avhärdare med alla dess sekundära problem den medför, eller pröva någon av de "magiska" elektroniska eller magnetiska system som helt enkelt inte fungerar i verkligheten.

Next ScaleStop är en innovation baserad på en beprövad process som kallas Template Assisted Crystallisation (TAC) Enkelt uttryckt, med hjälp av reagens zoner i en kontrollerad miljö bildar kalk och magnesium kristaller som fäster på varandra och inte på metallytor och rör. Denna process tillför ingenting till vattnet och tar inte bort något heller. Kalcium och magnesium som avlägsnas med salt baserade avhärdare är viktiga mineraler för vårt välbefinnande, medan natrium som läggs till misstänks förvärra vissa problem av kardiovaskulär hälsa och bidra till viktökning.

Next ScaleStop tar ingenting från vattnet och tillför inget till det heller det bara förhindrar kalken att reagera och fästa.

Praktiska och operativa fördelar

När du installerar ett NextScale Stop-system skyddar du allt i motsats till avhärdaren. 

Genom att Scalestop har extremt höga genomflöden till sin storlek kan vi montera Scalestop på allt inkommande vatten därmed skyddas ALLT i ditt kök, värmeutrustning, inklusive kaffemaskiner, ismaskiner, ångugnar, vattenbad, vattenkylare RO system etc. Du kan också skydda pannor, varmvattenberedare, doppvärmare och varmvattenflaskor. Med Next ScaleStop kan du skydda all denna utrustning och eliminera behovet av ytterligare skydd och kostnader.

Att underhålla systemet


Med jonbytare som avhärdare måste du regelbundet regenerera systemet med salt och spolvatten, vilket kostar pengar, tar upp värdefull tid och slösar bort vatten.

Du måste också ha en elanslutning och ett avlopp tillgängligt. Den vanligaste situationen är att saltregenerationen inte utförs så ofta som det borde vara - och ibland inte alls, till stora konsekvenser. Samtidigt ska man också bära i minnet att jonbytar dramatiskt sänker sitt genomflöde när hårdheten ökar i dH°. Vanligt förekommande POU-utrustnings, såsom fosfat- och katjonhartspatroner, har relativt låga flödeshastigheter och korta effektiva liv med typiskt utbyte, var 6 månader eller mindre.

ScaleStop använder både patron- och tryckkärlsystem.  Patronsystem med vattenflödeshastigheter på upp till 16 liter per minut i kontinuerligt flöde (det är 24/7/365 dagar) det rekommenderas att byta patron årligen. En Scalestop patron eller mediaskifte i ett tryckkärl kostar mindre än den årliga salträkningen för ett system av samma storlek och utbytesperioder kan förlängas om du har lägre flödeshastigheter. Gällande tryckkärl finns ett komplett utbud av system från 30 liter per minut upp till 1800 liter per minuts flödeshastighet samtliga kan byggas som multi system där det inte finns någon övre begränsning.

System över 38 liter per minut är idealiska för hela enheter som mindre professionella kök eller dyligt, Alla system har 3 års intervall mellan mediabyta.

Och Du! Samtliga system har flödesvärden som håller upp till 72 dH° så oavsett vilken hårdet du har eller om den går upp och ner så har du alltid fullt flöde!

Ett Global godkännande


ScaleStop har ett globalt godkännande med Marriott Hotels och McDonald's Restaurants och är standardskydd på Concordia Coffee machines, Green steam & combi-ugnar, Manitowoc ismaskiner, AO Smith, Rinnai och Noritz vattenvärmare och med andra hotell, restaurang- och kaffe kedjor, mat och serviceutrustning samt vattenvärmeproducenter. All kommersiell testning och godkännande har förstärks av oberoende tredjeparts verifieringar med det internationellt erkända tyska DVGW-W512 testprotokollet för uppkomst av Pannsten och kalkbeläggningar. Under detta testprotokoll uppnådde ScaleStop en repeterbar 99,6% effektivitetsförbättring.