För Big Green: aktivt kolfilter + scalestop patron

SEK 4.400,00

Big Green: aktivt kolfilter + Scalestop patronDriftskrav Scalestop

pH
6,5-8-5
Hårdet på vatten
Max 72dH° 1282 ppm CaCO3)
Vattentryck
1,03 - 6,9 Bar
Vatten Temperatur
5° till 43°C
Klor
< 2 ppm
Järn
max 0,3 ppm
Mangan
max 0,05 ppm
Koppar *
max 1,3 ppm
Kisel
max 20 ppm**

olja & sulfa måste avlägsnad före Scalestop installationen.

Polyphosfat måste avlägsnad före Scalestop installationen

*OBS!

Höga nivåer av koppar kommer att förstöra Scalestop mediet. Om Scalestop installeras med nya kopparrör kommer dom läcka. Vänta minst 4 veckor innan systemet sätts igång. Vid installation av tank system använd bypass enhet CK-V3006 för att förbi koppla systemet. Vid patronsystem ta ut patronen och gällande Big Green ta ut Scalstop patronen (den inre)

**Scalestop minskar inte beläggningar från kiseldioxid. Kisel kan fungera som ett bindemedel som gör att vattenfläckar och beläggningar är svåra att ta bort. Begränsningen på 20 ppm är endast för estetiska ändamål.